Porodična viza za Ameriku

Porodična viza za Ameriku

Porodična viza

Porodične vize (IR i F) namenjene su onima koji žele da se trajno nasele u SAD na osnovu srodstva sa stalnim rezidentom ili državljaninom SAD, koji su u ovom slučaju sponzori za njihovu vizu. Državljani SAD mogu da sponzorišu supružnike, decu, roditelje i braću ili sestre, a stalni rezidenti samo supružnike i decu.

U zavisnosti od vaših porodičnih veza, kao i od toga da li je sponzor državljanin ili samo stalni rezident, zavisiće i kategorija useljeničke vize. Neke od ovih kategorija imaju ograničen broj viza na godišnjem nivou.

Pored ovih, postoji i verenička viza (K-1) koja je neiseljenička, tj. privremena, i koja vam omogućava da putujete u SAD radi sklapanja braka sa svojim verenikom (verenicom) koji je stalni državljanin SAD.

Uslovi za porodičnu vizu

Osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za radnu vizu su:

  • Da vaš sponzor ima više od 18 godina, da ima prebivalište u SAD-u, kao i dovoljno prihoda i sredstava da vas finansijski podrži (Izjava podrške).
  • Da je sponzor podneo peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je peticija odobrena (Obrazac I-130).
  • Popunjen Obrazac DS-261 – za iseljeničku vizu.
  • Da imate važeća dokumenta sa kojima možete da potvrdite vaše porodične veze i druge uslove koji se od vas mogu zatražiti.
  • Da ispunjavate uslove vezane za lekarski pregled i vakcinaciju.

Šta omogućava porodična viza

Porodična viza je namenjena spajanju porodica: kada je jedan član porodice stalni rezident ili državljanin SAD-a ova viza omogućava drugim članovima da dođu u SAD i da žive zajedno, rade i studiraju. Porodična viza omogućava stalni boravak, tj. sa njom postajete stalni rezident, a kasnije, ispunjavanjem određenih uslova i državljanin SAD. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu preko bliskih srodnika (brata ili sestre koji su državljani SAD), i članovi vaše porodice (partner/ka i deca ispod 21 godine) imaju mogućnost da uz vas apliciraju za porodičnu vizu.

Dužina trajanja porodične vize

Porodična viza je stalna viza, a verenička viza je privremena. Verenička viza vam omogućava da sklopite brak sa američkim državljaninom u roku od 90 dana od ulaska u SAD.

Apliciranje za porodičnu vizu

Za porodičnu vizu aplicira se online preko sajta Američke imigracijske službe (USCIS). Ambasada SAD u vašoj zemlji dalje procesira iseljeničke vize što uključuje i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za peticiju za iseljeničku vizu iznosi $535, taksa za apliciranje za porodičnu vizu iznosi $325, dok taksa za vereničku vizu iznosi $265. Vreme obrade zavisi od slučaja do slučaja naročito ukoliko aplicirate za kategorije koje imaju limitiran broj viza na godišnjem nivou.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik