FutureOption.net

Porodična viza za Ameriku

Porodična viza za Ameriku

Porodične vize (IR i F) namenjene su onima koji žele da se trajno nasele u SAD na osnovu srodstva sa stalnim rezidentom ili državljaninom SAD, koji su u ovom slučaju sponzori za njihovu vizu. Državljani SAD mogu da sponzorišu supružnike, decu, roditelje i braću ili sestre, a stalni rezidenti samo supružnike i decu.

U zavisnosti od vaših porodičnih veza, kao i od toga da li je sponzor državljanin ili samo stalni rezident, zavisiće i kategorija useljeničke vize. Neke od ovih kategorija imaju ograničen broj viza na godišnjem nivou.

Pored ovih, postoji i verenička viza (K-1) koja je neiseljenička, tj. privremena, i koja vam omogućava da putujete u SAD radi sklapanja braka sa svojim verenikom (verenicom) koji je stalni državljanin SAD.

Uslovi za porodičnu vizu

Osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za radnu vizu su:

  • Da vaš sponzor ima više od 18 godina, da ima prebivalište u SAD-u, kao i dovoljno prihoda i sredstava da vas finansijski podrži (Izjava podrške).
  • Da je sponzor podneo peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je peticija odobrena (Obrazac I-130).
  • Popunjen Obrazac DS-261 – za iseljeničku vizu.
  • Da imate važeća dokumenta sa kojima možete da potvrdite vaše porodične veze i druge uslove koji se od vas mogu zatražiti.
  • Da ispunjavate uslove vezane za lekarski pregled i vakcinaciju.

Šta omogućava porodična viza

Porodična viza je namenjena spajanju porodica: kada je jedan član porodice stalni rezident ili državljanin SAD-a ova viza omogućava drugim članovima da dođu u SAD i da žive zajedno, rade i studiraju. Porodična viza omogućava stalni boravak, tj. sa njom postajete stalni rezident, a kasnije, ispunjavanjem određenih uslova i državljanin SAD. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu preko bliskih srodnika (brata ili sestre koji su državljani SAD), i članovi vaše porodice (partner/ka i deca ispod 21 godine) imaju mogućnost da uz vas apliciraju za porodičnu vizu.

Dužina trajanja porodične vize

Porodična viza je stalna viza, a verenička viza je privremena. Verenička viza vam omogućava da sklopite brak sa američkim državljaninom u roku od 90 dana od ulaska u SAD.

Apliciranje za porodičnu vizu

Za porodičnu vizu aplicira se online preko sajta Američke imigracijske službe (USCIS). Ambasada SAD u vašoj zemlji dalje procesira iseljeničke vize što uključuje i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za peticiju za iseljeničku vizu iznosi $535, taksa za apliciranje za porodičnu vizu iznosi $325, dok taksa za vereničku vizu iznosi $265. Vreme obrade zavisi od slučaja do slučaja naročito ukoliko aplicirate za kategorije koje imaju limitiran broj viza na godišnjem nivou.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik