Obiteljska viza za Ameriku

Obiteljska viza za Ameriku

Obiteljska viza

Obiteljske vize (IR i F) namijenjene su onima koji se žele trajno naseliti u SAD na osnovu srodstva sa stalnim rezidentom ili državljaninom SAD, koji su u ovom slučaju sponzori za njihovu vizu. Državljani SAD mogu sponzorirati supružnike, djecu, roditelje i braću ili sestre, a stalni rezidenti samo supružnike i djecu.

Ovisno od vaših obiteljskih veza, kao i od toga da li je sponzor državljanin ili samo stalni rezident, ovisiti će i kategorija useljeničke vize. Neke od ovih kategorija imaju ograničeni broj viza na godišnjoj razini.

Pored ovih, postoji i zaručnička viza (K-1) koja je ne-iseljenička, tj. privremena, i koja vam omogućuje putovati u SAD radi sklapanja braka sa svojim zaručnikom (zaručnicom) koji je stalni državljanin SAD.

Uvjeti za obiteljsku vizu

Osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za radnu vizu su:

  • Da vaš sponzor ima više od 18 godina, da ima prebivalište u SAD-u, kao i dovoljno prihoda i sredstava da vas financijski podrži (Izjava podrške).
  • Da je sponzor podnio peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je peticija odobrena (Obrazac I-130).
  • Popunjeni Obrazac DS-261 – za iseljeničku vizu.
  • Da imate važeće dokumente s kojima možete potvrditi vaše obiteljske veze i druge uvjete koji se od vas mogu zatražiti.
  • Da ispunjavate uvjete vezane za liječnički pregled i cijepljenje.

Što omogućuje obiteljska viza

Obiteljska viza je namijenjena spajanju obitelji: kada je jedan član obitelji stalni rezident ili državljanin SAD-a ova viza omogućuje drugim članovima doći u SAD i živjeti zajedno, raditi i studirati. Obiteljska viza omogućuje stalni boravak, tj. s njom postajete stalni rezident, a kasnije, ispunjavanjem određenih uvjeta i državljanin SAD. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu preko bliskih srodnika (brata ili sestre koji su državljani SAD), i članovi vaše obitelji (partner/ica i djeca ispod 21 godine) imaju mogućnost uz vas se prijaviti za obiteljsku vizu.

Dužina trajanja obiteljske vize

Obiteljska viza je stalna viza, a zaručnička viza je privremena. Zaručnička viza vam omogućuje sklopiti brak s američkim državljaninom u roku od 90 dana od ulaska u SAD.

Prijava za obiteljsku vizu

Za obiteljsku vizu prijavljuje se online preko web stranice Američke imigracijske službe (USCIS). Veleposlanstvo SAD u vašoj zemlji dalje procesuira iseljeničke vize što uključuje i konzularni intervju.

Pristojbe i vrijeme obrade

Pristojba za peticiju za iseljeničku vizu iznosi $ 535, pristojba za prijavu za obiteljsku vizu iznosi $ 325, dok pristojba za zaručničku vizu iznosi $ 265. Vrijeme obrade ovisi od slučaja do slučaja osobito ukoliko se prijavljujete za kategorije koje imaju limitirani broj viza na godišnjoj razini.

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik