FutureOption.net

Obiteljska viza za Ameriku

Obiteljska viza za Ameriku

Obiteljske vize (IR i F) namijenjene su onima koji se žele trajno naseliti u SAD na osnovu srodstva sa stalnim rezidentom ili državljaninom SAD, koji su u ovom slučaju sponzori za njihovu vizu. Državljani SAD mogu sponzorirati supružnike, djecu, roditelje i braću ili sestre, a stalni rezidenti samo supružnike i djecu.

Ovisno od vaših obiteljskih veza, kao i od toga da li je sponzor državljanin ili samo stalni rezident, ovisiti će i kategorija useljeničke vize. Neke od ovih kategorija imaju ograničeni broj viza na godišnjoj razini.

Pored ovih, postoji i zaručnička viza (K-1) koja je ne-iseljenička, tj. privremena, i koja vam omogućuje putovati u SAD radi sklapanja braka sa svojim zaručnikom (zaručnicom) koji je stalni državljanin SAD.

Uvjeti za obiteljsku vizu

Osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za radnu vizu su:

  • Da vaš sponzor ima više od 18 godina, da ima prebivalište u SAD-u, kao i dovoljno prihoda i sredstava da vas financijski podrži (Izjava podrške).
  • Da je sponzor podnio peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je peticija odobrena (Obrazac I-130).
  • Popunjeni Obrazac DS-261 – za iseljeničku vizu.
  • Da imate važeće dokumente s kojima možete potvrditi vaše obiteljske veze i druge uvjete koji se od vas mogu zatražiti.
  • Da ispunjavate uvjete vezane za liječnički pregled i cijepljenje.

Što omogućuje obiteljska viza

Obiteljska viza je namijenjena spajanju obitelji: kada je jedan član obitelji stalni rezident ili državljanin SAD-a ova viza omogućuje drugim članovima doći u SAD i živjeti zajedno, raditi i studirati. Obiteljska viza omogućuje stalni boravak, tj. s njom postajete stalni rezident, a kasnije, ispunjavanjem određenih uvjeta i državljanin SAD. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu preko bliskih srodnika (brata ili sestre koji su državljani SAD), i članovi vaše obitelji (partner/ica i djeca ispod 21 godine) imaju mogućnost uz vas se prijaviti za obiteljsku vizu.

Dužina trajanja obiteljske vize

Obiteljska viza je stalna viza, a zaručnička viza je privremena. Zaručnička viza vam omogućuje sklopiti brak s američkim državljaninom u roku od 90 dana od ulaska u SAD.

Prijava za obiteljsku vizu

Za obiteljsku vizu prijavljuje se online preko web stranice Američke imigracijske službe (USCIS). Veleposlanstvo SAD u vašoj zemlji dalje procesuira iseljeničke vize što uključuje i konzularni intervju.

Pristojbe i vrijeme obrade

Pristojba za peticiju za iseljeničku vizu iznosi $ 535, pristojba za prijavu za obiteljsku vizu iznosi $ 325, dok pristojba za zaručničku vizu iznosi $ 265. Vrijeme obrade ovisi od slučaja do slučaja osobito ukoliko se prijavljujete za kategorije koje imaju limitirani broj viza na godišnjoj razini.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik