FutureOption.net

Osnovni studiji u Europi

Osnovni studiji u Europi

Osnovni akademski studiji nude se na sveučilištima i fakultetima širom Europe na oko 3000 obrazovnih institucija. Osnovni (preddiplomski) studij nudi se na službenim jezicima država, a raste i broj programa ponuđenih na engleskom jeziku.

Osnovni studij u Europi obično traje 3 ili 4 godine, ovisno o zemlji. Za određena područja studija poput medicine, farmacije, veterine, arhitekture i slično, osnovni akademski studij traje 5 do 6 godina. Obrazovni sustavi u Europi usklađeni su s bolonjskim sustavom, ova razina studija obično ima od 180 do 240 ECTS-a, dok za integrirani studij ima do 360 ECTS-a.

Osnovni akademski studiji u Europi nude se iz svih područja studija i osmišljeni su kako bi pružili specifična znanja iz već specijaliziranih područja i znanstvenih disciplina. Općenito, kvalifikacije BA (Bachelor of Arts) i BSc (Bachelor of Science) stječu se na razini osnovnog (preddiplomskog) studija, kao i BBA (Bachelor of Business Administration), LLB (Bachelor of Law), BEng (Bachelor of Engineering).

Cijena osnovnog studija

Školarine za osnovni akademski studij razlikuju se ovisno o državi, gradu, obrazovnoj instituciji, području studija, kao i studijskom programu. U većini europskih zemalja studenti koji dolaze iz Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske plaćaju školarine za domaće studente koje su niže i kreću se od 1.000 EUR, dok ostali međunarodni studenti plaćaju školarine koje se uglavnom kreću od 4.000 do 20.000 EUR godišnje. U nekim zemljama državne institucije studentima naplaćuju samo administrativne troškove, dok su školarine besplatne.

Uvjeti i prednosti pohađanja osnovnog studija u Europi

  • Za upis na osnovni akademski studij, općenito je potrebno da je student stekao srednje obrazovanje i dokaz da ima dovoljno znanja jezika na kojem se izvodi nastava.
  • Neka od najbolje rangiranih sveučilišta na svijetu nalaze se u Europi, kao i mnoge druge obrazovne institucije koje nude priznate i cijenjene diplome i kvalifikacije
  • Na razini osnovnog studija nude se studijski programi iz svih znanstvenih disciplina koji su općenito već specijalizirani i nude usmjereno znanje.
  • Europske obrazovne institucije nude različite metode učenja od tradicionalnih do modernih i interaktivnih, pomoću kojih studenti stječu dragocjena teorijska i praktična znanja i vještine, kao i analitičko i kritičko razmišljanje.
  • U većini europskih zemalja međunarodni studenti, uz određena ograničenja, imaju pravo na rad i na taj način poboljšavaju svoje vještine i stječu dragocjeno radno iskustvo.
  • Nakon završetka studija, mnoge europske zemlje dopuštaju studentima da produže svoj boravak kako bi pronašli posao i ostali raditi, a osim toga, mnogi studenti odlučuju se upisati na poslijediplomski studij

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik