FutureOption.net

Turistička viza za Ameriku

Turistička viza za Ameriku

Ukoliko namjeravate posjetiti SAD zbog odmora, poslovanja ili posjete obitelji potrebna vam je (B) turistička viza. Postoje četiri kategorije ove vize:

  • (B-1) viza - Viza za putovanje radi biznisa, sudjelovanja na konferencijama, sastancima ili zbog ugovaranja posla
  • (B-2) viza - Viza za turističku posjetu SAD-u, odmor ili posjetu prijateljima i obitelji, kao i za putovanje radi medicinske njege i liječenja.
  • (B-1/B-2) viza - Kombinacija prethodne dvije
  • (C) viza - Viza za tranzit kroz SAD

Uvjeti za turističku vizu

  • Popunjeni i odobreni obrazac DS-160 – online zahtjev za ne-useljeničke vize (online preko web stranice veleposlanstva).
  • Dokaz da planirate ostati privremeno u SAD-u.
  • Dokaz da vi, ili neka druga osoba, imate dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškove puta i boravka.
  • Za putovanje u cilju medicinske njege biti će potrebno dostaviti svu liječničku dokumentaciju, pismo liječnika ili ustanove u SAD-u o spremnosti poduzimanja tretmana, kao i dokaz da će svi troškovi liječenja i transporta biti plaćeni.

Što omogućuje turistička viza

Turistička viza vam omogućuje da u SAD putujete radi biznisa, sudjelovanja u sastancima i konferencijama, zbog turističke posjete ili posjete prijateljima i obitelji, kao i zbog medicinske njege i liječenja. Uz ovu vizu nije vam dozvoljeno studirati ili raditi, osim u izuzetnim slučajevima uz (B-1) vizu kao osobni ili kućni zaposlenik.

Dužina trajanja turističke vize

Turistička viza se izdaje na razdoblje do 10 godina, a dužina boravka prilikom jedne posjete je do 6 mjeseci od ulaska u zemlju.

Prijava za turističku vizu

Za turističku vizu prijavljujete se preko američkog veleposlanstva u vašoj zemlji. Jedan od koraka u procesu prijave jest i konzularni intervju.

Pristojbe i vrijeme obrade

Pristojba za obradu prijave za turističku vizu iznosi $ 160, a razdoblje obrade prijave ovisi od slučaja do slučaja. Razdoblje čekanja predstavlja vrijeme do zakazanog intervjua. U određenim slučajevima na intervjuu, oficir može zatražiti dodatno procesuiranje koje može trajati i do 6 mjeseci.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik