Partner viza za Australiju

Partner viza za Australiju

Partner viza je namenjena onima čiji su partneri državljani ili stalni rezidenti Australije, kako bi im se obezbedio zajednički život u Australiji.

Offshore partner viza (podklase 309/100) i Onshore partner viza (podklase 820/801)

Ovo su vize koje se obrađuju na dva nivoa, pa je najpre potrebno aplicirati za privremenu vizu i ukoliko je dobijete, provešćete jedan period u Australiji, dok ne dobijete konačan odgovor da li ste dobili trajnu vizu. Offshore i Onshore viza se razlikuju po tome odakle aplicirate, pa tako, ako se nalazite van Australije najpre aplicirate za privremenu 309 vizu, a ukoliko ste već u Australiji aplicirate za 820 vizu. Kasnije, na osnovu toga koju ste vizu prvu dobili aplicirate za odgovarajuću trajnu vizu, podklase 100 ili 801.

Šta vam omogućava partner viza

Privremena viza vam omogućava da ostanete u Australiji, dok se ne donese konačna odluka o trajnoj vizi. Za to vreme možete da radite, studirate, putujete iz i nazad u Australiju neograničen broj puta. Uz to možete uplatiti australijsko zdravstveno osiguranje i do 510 sati besplatnih časova engleskog jezika obezbeđenih od strane Adult Migrant English Program-a.

Trajna viza vam uz sve prednosti privremene vize omogućava da u Australiji ostanete trajno. Uz to ćete biti u mogućnosti da sponzorišete rođake za različite vize i ukoliko ispunite sve druge uslove, aplicirate za australijsko državljanstvo.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za vizu košta od 7.160AUD ukoliko aplicirate za Onshore ili Offshore vizu. Prosečno vreme obrade aplikacije za privremenu vizu je od 13 do 18 meseci. Na odluku o odobrenju trajne vize se čeka prosečno 2 godine.

Prospective Marriage viza - verenička viza (podklasa 300)

Ova viza je namenjena onima koji planiraju da dođu u Australiju da se venčaju sa svojim sadašnjim verenicima.

Šta vam omogućava ova viza

  • Da odete i budete u Australiji do 9 meseci. U tom periodu možete napustiti i vraćati se u Australiju koliko god puta želite
  • Da radite i studirate u Australiji

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu vereničke vize se kreće od 7.160AUD. Prosečno vreme obrade aplikacije iznosi od 13 do 19 meseci. Ukoliko kasnije aplicirate za partner onshore vizu, taksa za obradu aplikacije iznosi 1,195AUD.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Australiju?

Popunite vizni upitnik