FutureOption.net

Studentska viza za Holandiju

Studentska viza za Holandiju

Studentska viza nije potrebna studentima koji žele da studiraju u Holandiji, a dolaze iz država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske. Studenti koji dolaze iz trećih zemalja i žele da studiraju duže od 3 meseca moraju imati studentsku vizu, a po dolasku u Holandiju moraju da apliciraju i za boravišnu dozvolu.

Uslovi za studentsku vizu

Da je student upisan na studije na akreditovanoj obrazovnoj instituciji
Da ima odgovarajući stepen obrazovanja za upis na studije
Da poseduje odgovarajući nivo znanja jezika na kome se izvodi nastava
Da je student finansijski sposoban da pokrije troškove studija i boravka u Holandiji
Da dokaže da je motiv za odlazak u Holandiju studiranje i zašto su mu potrebne te studije
Da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje

Šta omogućava studentska viza

Studentska viza za Holandiju otvara vrata sticanju vrednog obrazovanja i cenjene diplome u jedinstvenom multinacionalnom okruženju. Sa studentskom vizom može da se radi u Holandiji, za studente iz EU/EEZ i Švajcarske nema ograničenja i nije potrebna radna dozvola, dok studenti trećih zemalja mogu da rade 16 sati nedeljno tokom studija ili puno radno vreme tokom leta i potrebna je radna dozvola.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period od 3 meseca. Nakon isteka je zamenjuje boraviša dozvola koja traje koliko i studije uz dodatnih 3 meseca po završetku studija.

Apliciranje za studentsku vizu

Procuduru za studentsku vizu pokreće obrazovna institucija koju je student upisao. Procedura za boravišnu dozvolu može da ide preko obrazovne institucije ili student može sam da aplicira po dolasku u Holandiju.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije generalno iznosi 174 EUR, međutim može se razlikovati od institucije do institucije. Prosečno vreme procesiranja aplikacije je do 2 meseca.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik