FutureOption.net

Studentska viza za Španiju

Studentska viza za Španiju

Studenti iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske koji žele da studiraju u Španiji duže od 3 meseca moraju da prijave svoj boravak i dobiju boravišnu dozvolu. Studentima trećih zamalja je za period studija od 3 do 6 meseci potrebna kratkotrajna studentska viza, a za duže studije nacionalna viza i boravišna dozvola u vidu studentske kartice za strance.

Uslovi za studentsku vizu

  • Da je student upisan na program na akreditovanoj obrazovnoj instituciji
  • Da student ima odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na program
  • Da je student finansijski sposoban da pokrije trošak studija i boravka u Španiji
  • Da student ima organizovan smeštaj za period studiranja
  • Da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje
  • Da je dobrog zdravstvenog stanja
  • Da dokaže da je dobrog karaktera i da nije osuđivan

Šta omogućava studentska viza

Sa studentskom vizom može da se studira na nekoj od cenjenih španskih obrazovnih institucija i stekne vredno obrazovanje. Međunarodni studenti u Španiji imaju pravo da rade pola radnog vremena. Studentima trećih zemalja je potrebna radna dozvola kako bi mogli da rade, a svi studenti moraju da se prijave u socijalnoj službi kako bi dobili DNI broj koji je potreban za rad.

Dužina trajanja studentske vize

Kratkotrajna viza traje od 3 do 6 meseci, dok se nacionalna viza izdaje na period do godinu dana i zamenjuje je studentska kartica koja se izdaje na godinu dana i može da se obnavlja.

Apliciranje za studentsku vizu

Za vizu se aplicira u diplomatskoj misiji Španije u zemlji boravka, dok se za boravišnu dozvolu aplicira najkasnije mesec dana po dolasku u lokalnoj kancelariji za strance ili policijskoj stanici.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 60 EUR. Vreme procesiranja aplikacije je oko mesec dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik