FutureOption.net

Studentska viza za Nemačku

Studentska viza za Nemačku

Studentska viza za Nemačku nije potrebna studentima koji dolaze iz država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske, ali je neophodna za studente trećih zemalja koji žele da studiraju duže od 3 meseca. Studenti trećih zemalja po dolasku u Nemačku treba da apliciraju i za boravišnu dozvolu.

Uslovi za studentsku vizu

  • Da je student upisan na studije na obrazovnoj instituciji u Nemačkoj
  • Da student poseduje odgovarajući nivo obrazovanja za upis na studije
  • Da ima dovoljni nivo znanja jezika na kome se izvodi nastava
  • Da student može finansijski da pokrije troškove studija i boravka u Nemačkoj, studenti koji sami prikazuju sredstva treba da otvore blokirani račun u Nemačkoj na koji se uplaćuju sredstva koja kasnije može koristiti svakog meseca u ograničenom iznosu
  • Da dokaže da je motiv odlaska privremni boravak sa ciljem studiranja
  • Da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje

Šta omogućava studentska viza

Studentska viza za Nemačku omogućava sticanje vredne i cenjene diplome u jednom od najboljih obrazovnih sistema na svetu, studije mogu biti na nemačkom ili engleskom jeziku. Međunarodni studenti u Nemačkoj mogu da rade 20 sati nedeljno ukoliko dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske, a ukoliko dolaze iz trećih zemalja mogu da rade ili 120 dana puno radno vreme ili 240 dana pola radnog vremena.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska, odnosno nacionalna viza D se izdaje na period do godinu dana, po isteku je zamenjuje boravišna dozvola koja traje godinu dana i može da se obnavlja.

Apliciranje za studentsku vizu

Aplikacija za studentsku vizu se podnosi u diplomatskoj misiji Nemačke, a za boravišnu dozvolu se aplicira po dolasku u Nemačku u lokalnoj kancelariji za strance.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 75 EUR. Procesiranje aplikacije za vizu može trajati do 1 do 3 meseca, a dobijanje termina u ambasadi takođe može trajati oko mesec dana, ali i duže.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik