FutureOption.net

Studentska viza za Austriju

Studentska viza za Austriju

Studenti koji dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske treba samo da registruju svoj boravak, nije im potrebna viza ni boravišna dozvola. Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju duže od 3 meseca u Austriji moraju da imaju nacionalnu vizu kao i boravišnu dozvolu.

Uslovi za studentsku vizu

  • Da je student upisan na studije na obrazovnoj instituciji u Austriji
  • Da student može finansijski da pokrije troškove studija i boravka u Austriji
  • Da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje za ceo period studiranja
  • Da ima organizovan smeštaj za period studija
  • Da dokaže da je osoba dobrog karaktera i da nije bio osuđivan

Šta omogućava studentska viza

Sa studentskom vizom može da se studira u jednoj od tradicionalnih studentskih destinacija i stekne vredna i cenjena diploma. Međunarodni studenti u Austriji imaju pravo da rade pola radnog vremena, odnosno 20 sati nedeljno. Studentima trećih zemalja i studentima iz Hrvatske je potrebna radna dozvola kako bi ostvarili ovo pravo, dok državljanima EU/EEZ i Švajcarske nije potrebna.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period trajanja do 6 meseci, nakon čega je menja boravišna dozvola koja važi godinu dana i može da se obnavlja.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu može da se aplicira u diplomatskoj misiji Austrije u zemlji boravka ili u Austriji ukoliko student može legalno da uđe u Austriju. Za boravišnu dozvolu se aplicira u Austriji.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije i dodatne troškove izdavanja iznosi 160 EUR. Prosečno vreme procesiranja aplikacije je do 3 meseca.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik