Бизнис во Америка

Бизнис во Америка

Соединетите Американски Држави имаат поволна клима за започнување на сопствен бизнис. Со поддршка на регулаторно опкружување кое е особено погодно за деловно работење, американската бизнис култура го охрабрува слободното претприемништво и конкуренцијата на пазарот.

Услови за работење

Како стабилна демократија со транспарентен и предвидлив правен систем, САД во склад со законот ги третираат странските и домашните фирми подеднакво. Притоа со население од над 320 милиони и БДП од 20 трилиони американски долари, Соединетите Американски Држави представуваат најголем потрошувачки пазар во светот. Договорите за слободна трговија со 20 други земји им ја отвораат вратата на американските фирми за добар бизнис. Успехот на американскиот пазар е исто така успех на глобално ниво.

Инвестирање

САД е земја со најголем број на странски директни инвестиции во светот. Широкиот спектар на извори на финансирање и пристапот до капитал се главните причини зошто компаниите избираат да инвестираат на американскиот пазар. Со овој вид на деловна политика, можностите кои се нудат, разновидноста, иновациите и продуктивната работна сила, секој бизнис - од стартап до мултинационални компании - ќе најде идеи и ресурси за да успее на пазарот.

* Future Option е консултантска агенција која обезбедува стручна помош при аплицирање за привремени визи кои ви овозможуваат посета и студирање, како и за веренички и партнер визи за Австралија кои ви овозможуваат траен престој.
* Информациите на страницата, поврзани со работа или миграција во странство, се само за информативни цели.

Одрекување од одговорност: Future Option не се занимава со посредување и наоѓање на работа во странство. Future Option не е агент за вработување или давател на услуги за вработување. Future Option не нуди консултантски услуги за работа во странство.

Инвеститорска виза за Америка

Инвеститорската виза за Америка овозможува да започнете бизнис, да купите постоечки или да направите инвестиција во Америка.

Повеќе детали

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Америка?

Пополни го прашалникот за виза