Студентска виза за Австрија

Студентска виза за Австрија

Студентите кои доаѓаат од Европската унија, Европската економска област и Швајцарија треба само да го регистрираат својот престој и не им е потребна виза или дозвола за престој. Студентите од трети земји кои сакаат да студираат повеќе од 3 месеци во Австрија мора да имаат национална виза, како и дозвола за престој.

Услови за студентска виза

  • Да сте запишани на студии на образовна институција во Австрија
  • Да сте финансиски способни да ги покриете трошоците за студирање и живеење во Австрија
  • Да имате соодветно здравствено осигурување за периодот на студирање
  • Да имате организирано сместување за периодот на студирање
  • Да сте личност со добар карактер и да не сте осудувани

Што овозможува студентската виза

Со студентската виза, може да се студира во една од традиционалните студентски дестинации и да се добие вредна и ценета диплома. Меѓународните студенти во Австрија имаат право да работат пола работно време, односно 20 часа неделно. На студентите од трети земји и од Хрватска им е потребна работна дозвола за да го искористат ова право, додека државјаните на ЕУ/ЕЕЗ и Швајцарија не треба да поседуваат работна дозвола за да можат да работат.

Времетраење на студентската виза

Студентска виза се издава за период до 6 месеци, по што ја заменува дозволата за престој, која важи една година и може да се обнови.

Аплицирање за студентска виза

За студентска виза може да се аплицира во австриската дипломатска мисија во земјата на престој или во Австрија доколку студентот може да влезе во Австрија без виза. За дозвола за престој се аплицира во Австрија.

Такси и време на обработка

Таксата за обработка на апликацијата и дополнителните трошоци за издавање на визата изнсуваат 160ЕУР. Просечното време на обработка на апликацијата е до 3 месеци.

* Future Option е консултантска агенција која обезбедува стручна помош при аплицирање за привремени визи кои ви овозможуваат посета и студирање, како и за веренички и партнер визи за Австралија кои ви овозможуваат траен престој.
* Информациите на страницата, поврзани со работа или миграција во странство, се само за информативни цели.

Одрекување од одговорност: Future Option не се занимава со посредување и наоѓање на работа во странство. Future Option не е агент за вработување или давател на услуги за вработување. Future Option не нуди консултантски услуги за работа во странство.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за ЕУ?

Пополни го прашалникот