FutureOption.net

Post-Study Work viza za Novi Zeland

Post-Study Work viza za Novi Zeland

Post-Study Work viza namenjena je onima koji nakon završenih studija na Novom Zelandu žele da određeno vreme žive i rade u ovoj zemlji.

Uslovi za Post-Study Work vizu

  • Da ste nedavno završili neki od studijskih programa na Novom Zelandu (Posebni uslovi za stručne i osnovne studije: da ste završili stručni program koji je trajao najmanje 60 nedelja, ili dva stručna programa od po 30 nedelja; da ste završili osnovne studije koje su trajale najmanje 30 nedelja.)
  • Da ste zahtev podneli najkasnije u roku od tri meseca nakon isteka studentske vize.
  • Da imate dovoljno finansijskih sredstava za životne troškove na Novom Zelandu.
  • Da niste bili krivično gonjeni.
  • Da ste u dobrom zdravstvenom stanju.

Šta omogućava Post-Study Work viza

Ova viza omogućava vam da određeno vreme radite na Novom Zelandu, u okviru svog zanimanja ili na nekom drugom poslu. Ukoliko ste na Novom Zelandu sa svojom porodicom, vaš partner/ka ima mogućnost da aplicira za radnu vizu, a vaša deca da se školuju pod istim uslovima kao i domaći učenici.

Dužina trajanja vize

U zavisnosti od dužine trajanja završenih studija, Post-Study Work viza se izdaje na jednu, dve ili tri godine.

Apliciranje za vizu

Za Post-Study Work vizu aplicirate online preko imigracione službe Novog Zelanda.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za vizu iznosi 495NZD, a prosečno vreme za obradu je 27 dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Novi Zeland?

Popunite vizni upitnik