Turistička viza za Australiju

Turistička viza za Australiju

Turistička (Visitor) viza (subclass 600)

Ukoliko planirate da putujete i posetite Australiju, biće vam potrebna turistička viza.

Nijedna turistička viza ne dozvoljava da radite u Australiji, ali postoji mogućnost da studirate na nekom kursu koji traje do 3 meseca.

Postoji više različitih strimova, zasnovanih na motivu posete Australiji:

  • Turistička poseta Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju radi odmora, rekreacije, posete porodici ili prijateljima ili u druge svrhe koje ne uključuju posao ili medicinski tretman. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
  • Poslovna poseta Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju zbog kraće poslovne posete. Ovo uključuje generalne poslovne obaveze, pregovore ili učešće na konferencijama. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
  • Sponzorisana porodična poseta Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko idete u posetu bliskoj rodbini ili članu porodice u Australiji koji je državljanin ili stalni rezident Australije i koji će vas sponzorisati za ovu vizu. Uslovi za ovaj tip su nešto rigorozniji u odnosu na turističku posetu i potrebno je da sponzor uplati depozit za ovu vizu koji se vraca kada aplikant napusti zemlju..
  • Organizovana tura iz Kine Namenjena je državljanima Kine koji putuju u organizovanim turističkim grupama u Australiju.

Šta omogućava turisticka viza

Omogućava turističku ili poslovnu posetu Australiji na period od 3, 6 ili 12 meseci.

No further stay uslov

Ukoliko na vašoj vizi ne postoji “No further stay” uslov, imate pravo da aplicirate za novu vizu, dok ste u Australiji.

Apliciranje za turisticku vizu

Za turističku vizu aplicira se online preko sajta imigracione službe Australije.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 140AUD, dok vreme procesiranja vize varira od 17 do 28 dana.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Australiju?

Popunite vizni upitnik