FutureOption.net

Partner viza za Australiju

Partner viza za Australiju

Partner viza za Australiju je namenjena onima koji su u braku ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom ili stalnim rezidentom Australije ili podobnim državljaninom Novog Zelanda, i koji planiraju da se pridruže svojim partnerima i da žive u Australiji. Partner u ovom procesu ima ulogu sponzora i on sponzoriše aplikanta da mu se pridruži u Australiji.

Offshore partner viza (podklase 309/100) i Onshore partner viza (podklase 820/801)

Ove vize imaju iseljenički karakter i proces njihovog dobijanja se odvija u dve faze. Prvo se aplicira za privremenu “provisional” vizu, a obično nakon dve godine od apliciranja imigraciona služba Australije vas automatski razmatra i šalje zahtev da podnesete aplikaciju za trajnu “permanent” vizu.

Offshore i Onshore partner vize se razlikuju po tome odakle aplicirate, pa tako, ako se nalazite van Australije najpre aplicirate za privremenu 309 vizu, a ukoliko ste već ušli u Australiju preko nekog drugog tipa vize i nemate “No Further Stay” uslov na trenutnoj vizi, aplicirate za 820 vizu. Kasnije, na osnovu toga koju ste vizu prvu dobili aplicirate za odgovarajuću trajnu vizu, podklase 100 ili 801. Sa dobijanjem trajne vize stičete status stalnog rezidenta u Australiji (Permanent Resident - PR) i dalje se možete kvalifikovati za australijsko državljanstvo.

U nekim slučajevima, kao na primer ukoliko imate decu sa vašim partnerom ili ste u braku duži vremenski period, može se desiti da vam se u istom trenutku izda i privremena i trajna partner viza.

Uslovi za dobijanje partner vize

  • Da ste u braku ili da živite minimum godinu dana u vanbračnoj zajednici sa vašim partnerom koji je državljanin ili stalni rezident Australije ili podobni državljanin Novog Zelanda koji u ovom slučaju je vaš sponzor
  • Da je vaša veza verodostojna i da možete to da dokažete
  • Da ste i vi i vaš partner osobe dobrog karaktera, da niste osuđivani i da se ne vodi istraga protiv vas
  • Da ste u dobrom zdravstvenom stanju
  • Da u zadnjih 5 godina vaš partner nije sponzorisao drugu osobu za vereničku ili partner vizu i da on nije bio sponzorisan za neku od ovih viza

Proces apliciranja za partner vizu

Pre svega potrebno je da prvo pripremite dokumenta potrebna za ovu vizu, a nakon toga da podnesete aplikaciju za partner vizu. Aplikacija za vizu se podnosi elektronski, preko zvaničnog sajta imigracione službe Australije.

Aplikacija za partner vizu je obimna i potrebno je pripremanje velikog broja dokumenata, pa je veoma bitno da se dobro informišete koja dokumenta treba da pripremite pre nego što krenete sa procedurom. Online aplikacija za vizu je takođe obimna i biće potrebno da odgovorite na veliki broj pitanja. Tačno odgovaranje na pitanja je od ključnog značaja za uspešno dobijanje vize.

Šta vam omogućava partner viza

Privremena viza vam omogućava da ostanete u Australiji, dok se ne donese konačna odluka o trajnoj vizi. Za to vreme možete da radite, studirate, putujete iz i nazad u Australiju neograničen broj puta. Uz to dobijate pravo na zdravstveno osiguranje (Medicare) i do 510 sati besplatnih časova engleskog jezika obezbeđenih od strane Adult Migrant English Program-a.

Trajna viza vam uz sve prednosti privremene vize omogućava da u Australiji ostanete trajno. Uz to ćete biti u mogućnosti da sponzorišete članove porodice ili rođake za različite vize i ukoliko ispunite sve druge uslove, aplicirate za australijsko državljanstvo.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za partner vizu iznosi 8.085AUD ukoliko aplicirate za Onshore ili Offshore vizu. Prosečno vreme obrade aplikacije za privremenu vizu je od 15 do 20 meseci (menja se na mesečnom nivou). Na odluku o odobrenju trajne vize se čeka prosečno od 12 do 24 meseci.

Kako vam može pomoći agencija Future Option

Posedujemo veliko iskustvo i uspešnost u pripremanju aplikacija za partner vizu i možemo stručno da vodimo ceo proces pripremanja vaše aplikacije. Naš kvalifikovan tim na čelu sa agentom Elenom Simić pružiće vam maksimalnu podršku i savetovanje kako biste što lakše, brže i bez stresa pripremili završili ceo proces.

Naša usluga uključuje kompletno vođenje procedure i savetovanje u vezi potrebne dokumentacije ispunjenosti uslova za dobijanje partner vize, proveru dokumentacije, popunjavanje aplikacije i svih formulara za vizu, zastupanje aplikacije u pisanoj prepisci sa imigracionom službom Australije i savetovanje u toku procesiranje vaše aplikacije.

Naš rad se temelji na ozbiljnom i pojedinačnom pristupu svakom klijentu, dugogodišnjem iskustvu i ekspertskom znanju, redovnom praćenju svih zvaničnih informacija i pomena od strane imigracione službe i efikasnom vođenju procedura.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Australiju?

Popunite vizni upitnik