FutureOption.net

Studentska viza za Švajcarsku

Studentska viza za Švajcarsku

Studentska viza nije potrebna studentima koji dolaze iz država članica Evropske unije i Evropske ekonomske zone. Studenti trećih zemalja koji žele da studiraju duže od 3 meseca u Švajcarskoj moraju imati nacionalnu vizu. Svi međunarodni studenti koji planiraju da studiraju duže od 3 meseca moraju po dolasku u Švajcarsku da apliciraju za boravišnu dozvolu.

Uslovi za studentsku vizu

  • Da je student upisan na studije na obrazovnoj instituciji i da je platio školarinu
  • Da ima odgovarajući stepen obrazovanja potreban za upis na studije
  • Da ima dovoljni nivo znanja jezika na kome se izvodi nastava
  • Da student dokaže da je finansijski sposoban da pokrije troškove studija i boravka u Švajcarskoj
  • Da dokaže da je motiv odlaska privremeni boravak i studiranje
  • Da ima organizovan smeštaj za period studija
  • Da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje

Šta omogućava studentska viza

Studentska viza za Švajcarsku omogućava studiranje u jednoj od najprestižnijih studentskih destinacija, u vrhunskim uslovima i na nekim od najcenjenijih obrazovnih institucija. Takođe omogućava studiranje na više evropskih jezika. Međunarodni studenti u Švajcarskoj imaju pravo da rade 15 sati nedeljno tokom studija i puno radno vreme tokom raspusta. Studenti trećih zemalja mogu da počnu sa radom nakon 6 meseci studija i kada dobiju radnu dozvolu. 

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period do godinu dana, studentsku vizu zamenjuje boravišna dozvola koja se izdaje na period trajanja studija ili na godinu dana uz mogućnost da se dozvola obnovi.

Apliciranje za studentsku vizu

Aplikacija za studentsku vizu se podnosi u diplomatskoj misiji Švajcarske u zemlji boravka, dok se aplikacija za boravišnu dozvolu podnosi u kantonalnoj kancelariji za strance najkasnije 14 dana od ulaska u državu.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za vizu iznosi 80 EUR. Prosečno vreme procesiranja aplikacije je između 8 i 10 nedelja.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik