FutureOption.net

Studentska viza za Italiju

Studentska viza za Italiju

Studentska viza nije potrebna studentima koji dolaze iz država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske, dok je državljanima trećih zemalja potrebna ukoliko žele da studiraju duže od 3 meseca. Svi međunarodni studenti moraju da apliciraju za boravišnu dozvolu po dolasku u Italiju.

Uslovi za studentsku vizu

  • Da je student upisan na program na akreditovanoj obrazovnoj instituciji
  • Da student ima odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na program
  • Da ima dovoljno znanje jezika na kome se izvodi nastava
  • Da je student finansijski sposoban da pokrije trošak studija i boravka u Italiji
  • Da student ima organizovan smeštaj za period studiranja
  • Da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje
  • Da dokaže da nije osuđivan i da nije odbijen za neku italijansku vizu

Šta omogućava studentska viza

Italijanska studentska viza omogućava sticanje vrednog obrazovanja i diplome na nekoj od cenjenih obrazovnih institucija, na italijanskom ili engleskom jeziku. Sa studentskom vizom može da se radi do 20 sati nedeljno tokom studija. Studentima trećih zemalja je potrebna i radna dozvola kako bi ostvarili ovo pravo.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza može da se izda na period do godinu dana, po isteku je zamenjuje boravišna dozvola koja se izdaje na godinu dana i može da se obnavlja.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu, odnosno nacionalnu vizu D se aplicira u diplomatskoj misiji Italije u zemlji boravka, dok se za boravišnu dozvolu aplicira najkasnije 8 dana po dolasku u lokalnoj policijskoj stanici ili pošti.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 50 EUR. Prosečno vreme procesiranja aplikacije traje do 3 nedelje, međutim procedura dobijanja termina u ambasadi može da potraje i do 2 meseca.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik