Temporary Graduate виза за Австралија

Temporary Graduate виза за Австралија

Temporary Graduate виза (поткласа 485)

По завршените студии во Австралија имате можност да аплицирате за Temporary Graduate виза (Post Study Work) која Ви овозможува привремено да останете и да работите во Австралија. Постојат два вида од оваа виза: Graduate Work Stream и Post-Study Work Stream.

Услови за Temporary Graduate виза

Условите кои е потребно да се исполнат се:

  • Да имате помалку од 50 години
  • Неодамна да сте дипломирале на австралиска образовна установа која е регистрирана на CRICOS
  • Да имате соодветна виза
  • Во претходните шест месеци да сте завршиле студиска програма во Австралија која траела најмалку 92 недели
  • Да ги исполнувате поединечните услови за соодветниот вид
  • Квалификациите кои ги имате стекнато да се поклопуваат со некои од професиите кои се наоѓаат на списокот на дефицитарни професии (доколку аплицирате за Graduate Work Stream).
  • Да имате стекнато диплома за високо образование во Австралија (Доколку аплицирате за Post-Study Work Stream)
  • Да исполнувате други услови кои се однесуваат на бараното знаење на англискиот јазик, здравјето, карактерот и осигурувањето

Што Ви овозможува Temporary Graduate визата

Оваа виза Ви овозможува да останете во Австралија на одреден период по студирањето во кој можете да работите, студирате и патувате. Важно е да се напомене дека барате вработување сами за себе и дека австралиската влада не е одговорна за наоѓање на Вашата работа.

Времетраење на Temporary Graduate визата

Graduate Work Stream Ви овозможува да останете во Австралија до 18 месеци, а Post-Study Work Stream Ви обезбедува престој од 2 до 4 години, сè во зависност од типот на студии кои сте ги завршиле во Австралија.

Аплицирање за виза

За Temporary Graduate виза се аплицира он-лајн преку страницата на имиграциската служба на Австралија.

Такса и време на обработка

Основната такса за изработка на апликацијата се движи од 1.535AUD, а просечното време на обработка е, во зависност од типот, од 69 дена до 4 месеци.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Австралија?

Пополни го прашалникот за виза