Партнер виза за Австралија

Партнер виза за Австралија

Партнерската виза е наменета за оние чии партнери се државјани или постојани жители на Австралија, со цел да им се обезбеди заеднички живот во Австралија.

Offshore партнерска виза (поткласа 309/100) и Onshore партнерска виза (поткласа 820/801)

Ова се визи кои се обработуваат на две нивоа, па најпрво потребно е да аплицирате за привремена виза и доколку ја добиете ќе поминете одреден период во Австралија додека не добиете конечен одговор за тоа дали сте добиле виза за постојан престој. Offshore и Onshorе визите се разликуваат зависно од тоа од каде аплицирате, па така ако се наоѓате надвор од Австралија најпрво аплицирате за привремена 309 виза, а ако сте веќе во Австралија аплицирате за 820 виза. Подоцна, врз основа на тоа која виза прва ќе ја добиете, аплицирате за соодветна виза за постојан престој, поткласа 100 или 801.

Што Ви овозможува партнерската виза

Привремената виза Ви овозможува да останете во Австралија, додека не се донесе конечна одлука за виза за постојан престој. За тоа време можете да работите, студирате, патувате од и кон Австралија неограничен број пати. Покрај тоа можете да си платите и за австралиско здравствено осигурување и до 510 бесплатни часови по англиски јазик, обезбедени од страна на Adult Migrant English Program.

Визата за постојан престој, покрај сите предности од привремената виза, Ви овозможува и постојан престој во Австралија. Со тоа ќе бидете во можност да ги спонзорирате роднините за различни визи и доколку ги исполните сите услови и да аплицирате за австралиско државјанство.

Такси и време на обработка

Таксата за обработка на апликацијата за виза чини од 7.160AUD доколку аплицирате за Onshore- или Offshore-виза. Просечното време на обработка на привремената виза е од 13 до 18 месеци. За одлуката за одобрување на виза за постојан престој се чека просечно 2 години.

Виза Prospective Marriage – вереничка виза (поткласа 300)

Оваа виза е наменета за оние кои планираат да дојдат во Австралија за да се венчаат со своите моментални вереници.

Што ви овозможува оваа виза

  • Да отидете и да останете во Австралија до 9 месеци. Во тој период можете да си одите и да се враќате во Австралија колку пати сакате.
  • Да работите и да студирате во Австралија.

Такси и време на обработка

Таксата за обработка на вереничка виза се движи од 7.160AUD. Просечното време на изработка на апликацијата изнесува од 13 до 19 месеци. Доколку подоцна аплицирате за партнерска onshore-виза, таксата за изработка на апликацијата изнесува 1,195AUD.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Австралија?

Пополни го прашалникот за виза